Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.

Dejavnosti ki jih zavod za zaposlovanje opravlja:

  • posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje
  • izvajanje karierne orientacije
  • izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
  • izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
  • izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
  • izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
  • informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Organizacija Zavoda za Zaposlovanje:

Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega svetovanja mladini in odraslim.

Naslovi, telefonske številke in druge kontaktne informacije ter zemljevidi:

Območna služba Celje

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Celje, Zavod za zaposlovanje Laško, Zavod za zaposlovanje Šentjur, Zavod za zaposlovanje Slovenske Konjice, Zavod za zaposlovanje Šmarje pri Jelšah, Zavod za zaposlovanje Žalec

Območna služba Koper

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Ilirska Bistrica, Zavod za zaposlovanje Izola, Zavod za zaposlovanje Koper, Zavod za zaposlovanje Piran, Zavod za zaposlovanje Postojna, Zavod za zaposlovanje Sežana

Območna služba Kranj

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Jesenice, Zavod za zaposlovanje Kranj, Zavod za zaposlovanje Radovljica, Zavod za zaposlovanje Škofja Loka, Zavod za zaposlovanje Tržič

Območna služba Ljubljana

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Cerknica, Zavod za zaposlovanje Domžale, Zavod za zaposlovanje Grosuplje, Zavod za zaposlovanje Kamnik, Zavod za zaposlovanje Kočevje, Zavod za zaposlovanje Ljubljana, Zavod za zaposlovanje Logatec, Zavod za zaposlovanje Ribnica, Zavod za zaposlovanje Vrhnika

Območna služba Maribor

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Lenart, Zavod za zaposlovanje Maribor, Zavod za zaposlovanje Maribor II, Zavod za zaposlovanje Pesnica, Zavod za zaposlovanje Ruše, Zavod za zaposlovanje Slovenska Bistrica

Območna služba Murska Sobota

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Gornja Radgona, Zavod za zaposlovanje Lendava, Zavod za zaposlovanje Ljutomer, Zavod za zaposlovanje Murska Sobota

Območna služba Nova Gorica

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Ajdovščina, Zavod za zaposlovanje Idrija, Zavod za zaposlovanje Nova Gorica, Zavod za zaposlovanje Tolmin

Območna služba Novo mesto

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Črnomelj, Zavod za zaposlovanje Metlika, Zavod za zaposlovanje Novo mesto, Zavod za zaposlovanje Trebnje

Območna služba Velenje

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Dravograd, Zavod za zaposlovanje Mozirje, Zavod za zaposlovanje Radlje ob Dravi, Zavod za zaposlovanje Ravne na Koroškem, Zavod za zaposlovanje Slovenj Gradec, Zavod za zaposlovanje Velenje

Območna služba Sevnica

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Brežice, Zavod za zaposlovanje Krško, Zavod za zaposlovanje Sevnica

Območna služba Ptuj

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Ormož, Zavod za zaposlovanje Ptuj

Območna služba Trbovlje

Uradi za delo: Zavod za zaposlovanje Hrastnik, Zavod za zaposlovanje Litija, Zavod za zaposlovanje Trbovlje, Zavod za zaposlovanje Zagorje

Tagy: zavod za zaposlovanje, zavod za azposlovanje, zavod za zaposlovenje, zavod za zapolovanje, zavod za zaposlovnje, zaposlitev, zavod za zapsolovanje, delo, zavod za zapolsovanje, urad za zaposlovanjefrancija zaposlitev, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje , Nabídka práce v České republice, Úřad práce v ČR